Oudervereniging

Oudervereniging

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, beleven aan school. Daarom heeft de Meerhoef een actieve oudervereniging.
Alle ouders/verzorgers van de leerlingen zijn lid van deze vereniging.

 

Bestuur
De oudervereniging heeft een bestuur. Het bestuur organiseert/coördineert samen met de leerkrachten verschillende activiteiten.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

 

Dagelijks bestuur:

   

Isabelle de Wit (voorzitter)       Kim Tjoa (vice-voorzitter)

(klassenouder groep 7) 

  

Ardien van de Ven (secretaris)  Rik Snelders (penningmeester)

(klassenouder groep 5)

 

Andere bestuursleden:

Noortje van Gestel (ouder, klassenouder groep 6)
Lizette Geukens (ouder, klassenouder groep 5)
Lindy van Hoof (ouder, klassenouder groep 8)
Vera Holten (ouder, klassenouder groep 6)
Lian Houts (ouder, klassenouder groep 3b)
Sylvia Jaarsveld (ouder, klassenouder groep 7)
Christel de Jong (ouder)
Marinka Matheeuwsen (ouder, klassenouder groep 4)
Irene Nijssen (ouder, klassenouder groep 1/2b)
Inge Rijkers (ouder, klassenouder groep 3a)
Angela Wiersma (ouder)
Linda Dirne (leerkracht)
Marlijn de Groot (leerkracht)

 

 

Het bestuur van de oudervereniging vergadert gemiddeld 6 keer per schooljaar om de aankomende activiteiten te bespreken en de afgeronde activiteiten te evalueren. Eenmaal per jaar (sept/okt) is er een algemene ledenvergadering. Dan zijn alle ouders van harte welkom. In deze vergadering presenteert het bestuur o.a. het jaarverslag van de activiteiten van het afgelopen jaar, de financiële verantwoording van het afgelopen jaar en de begroting van het lopend schooljaar.

 

De bestuursleden van de oudervereniging zijn ook beschikbaar als klassenouder. Zij ondersteunen de leerkracht bij de organisatie van groepsgebonden activiteiten. 

 

Activiteiten

De volgende activiteiten organiseren we (samen met directie en leerkrachten) elk jaar:

-       Schoolfotograaf

-       Sinterklaas

-       Kerstmis

-       Carnaval

-       Nachtspel schoolkamp

-       Schoolreis bovenbouw

-       Themadag onderbouw

-       Sportdag / koningspelen

 

Afhankelijk van de actualiteiten en het budget kunnen er nog andere activiteiten georganiseerd worden. Daarnaast staat de oudervereniging, daar waar nodig, de leerkrachten bij met allerlei hand- en spandiensten.

 

Ouderbijdrage
De enige bron van inkomsten van de oudervereniging is de ouderbijdrage.
De oudervereniging vraagt aan alle ouders van de leerlingen een ouderbijdrage ter dekking van de kosten van buitenschoolse activiteiten die door en met de oudervereniging worden georganiseerd. Het hele bedrag komt rechtstreeks aan de kinderen ten goede.

 

De hoogte van de ouderbijdrage wordt ieder jaar opnieuw bekeken en vastgesteld.

 

Hoewel het een vrijwillige bijdrage is, willen wij deze van harte bij de ouders aanbevelen. Indien niet alle ouders betalen, zal de oudervereniging en daarmee de organisatie van buitenschoolse activiteiten, in de problemen kunnen komen. Ouders waarvoor het financieel niet of lastig mogelijk is om te betalen, kunnen een afspraak maken voor een gesprek met de directie of een beroep doen op de Stichting Leergeld.


Meedoen
Naast de jaarlijkse ouderbijdrage, vraagt de oudervereniging regelmatig om hulp bij de verschillende activiteiten. Via de leerkrachten, de klassenouders, de nieuwsbrief en per mail hopen we iedere keer een beroep op u te kunnen doen. Hoe actief je als ouder/verzorger bent bepaal je zelf. Gelukkig helpen er veel ouders bij allerlei activiteiten. De hulp van de ouders wordt zeer gewaardeerd en zonder hulp zouden een aantal activiteiten niet door kunnen gaan.

 

Indien u graag iets extra’s voor de leerlingen wilt betekenen in de een of andere vorm, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden van de oudervereniging.
Voor vragen of anderszins kunt u contact met opnemen met een van de bestuursleden of een mail sturen naar: ovdemeerhoef@gmail.com